تبلیغات
نوای اهل بیت - واحد جدید " دریای بلا "
آبادان / شب عاشورا 1434
هیأت عزاداران جوانان بنی هاشم(ع)
واحد جدید " دریای بلا " با نوای افشین شیر اوژن
برای دریافت شعر و مشخصات واحد به ادامه مطلب رجوع نمایید
شعر : حامد مرادی
آهنگ: افشین شیر اوژن
15 / 8 / 1390


     همه سو دریای بلا شده جاری سوی حسین(ع)               همه عالم لشکر کین همه رودرروی حسین(ع)
      به میان دشت بلا قوم دغا می تازد                                         به نوای ساز جفا سوز عزا می سازد
     
     شـده یکسر مخمل خون کفن یاران حسین(ع)                    شـده پاره پاره ز کیـن تن دلداران حسین(ع)
      به گلوی اصغر(ع) او تیر عدو پیوسته                                    ز جفای اهل زمین بغض فلک بشکسته

     به میان پیکر آن غرقه خاک و خون شدگان                          قدمی آهسته زند زاده زهرا(س) شاه جهان
       چو به هر سو می نگرد لاله پرپر در نظرش                          ز دو دیده ژاله خون می چکد از قعر جگرش

     به صلا زد از ره دل همه جانبازان شهید                              نظـری بر من فکنید شـده ام سلطان وحیـد
     به جوابی حال دل زار مرا شاد آرید                                            به نسیمی مرغ دل از بند غم آزاد آرید

     به مصاف پور علی(ع) آمده اینک دشمن دون                         بزند بر قلب زمان زخم زبان ها خصم زبون
     زده حلقه گرد حسین(ع) گرد و غبار شوم بلا                         بنموده خیره سری تیر و سنان در بوم بلا

     نفسی از سوزجگر می کشد آن لحظه حسین(ع)                  همه عالم غرق غم خامس اهل ثقلین
     بشتابید ای همه خنجر و شمشیر و سنین                           برسانیدم به وصال رخ سردار حنین

     به صف گرگان شه دین زده همچون شیر ژیان                     دو جهان آسیمه سر و شده افزون داغ زمان
     چو میان خار و خس آن لاله به خون افتاده                                 به نوایی نغمه لا حول ولا سر داده

     همه سو فریاد و فغان گشته به پا زین بار گران                    زده آتش هجر رخش بر دل و جان اهل جنان
     به شرار و سوز قلم گشته مرادی راوی غم                              به امید روز جزا در حرم سلطان دژمتاریخ : شنبه 1391/09/11 | 19:38 | نویسنده : حامد مرادی | نظرات