تبلیغات
نوای اهل بیت - واحد جدید "لیلة القدر"
آبادان / رمضان 1433
هیأت عزاداران جوانان بنی هاشم(ع)
با نوای افشین شیراوژنبرای دریافت شعر و مشخصات واحد "لیلة القدر" به ادامه مطلب رجوع فرمایید

واحد : لیلة القدر
شعر : حامد مرادی
آهنگ : افشین شیراوژن
تاریخ : 9 / 4 / 1391

      لیلـة الـقـدر علـی(ع) آغــاز شــد               بـاب بـیـت الله به رویش بـاز شــد  
        می نشیند لامکـان در کـوی غـم              نـغـمـــه هـای غـصـه را آواز شــد

        می رود آهـستــه شـاه لافـتــی                از بـرای رکـن دیـن مصطفــی(ص)
        می شود از وحشت این لحظه ها             کوفـه لرزان زیر پای مــرتضــی(ع)

        سینه سینه غم به کوفه شدروان              نـالـه هـا دارد زمـیــن و آسـمــان
        دم به دم دنبـال روی مــرتضــی(ع)         خانه خانه کو به کو تا کهکـشــان

        روز هـا در پـــرده شــب مـی رود          نور دل از چشم کـوکـب مـی رود
        ذکـر یـا حـنـان و یـا مـنــان جــان            بـر لـب قـتــال مــرحــب مـی رود

        گـاه دیـدار اسـت و شـاه منتـظـر            سر پر از سـودا و قلبـی منکسـر
        بـر مـنـار دل بـه ســوی مـاسـوی           مـی کـنــد الله اکـبـــر مـنـتـشــر

       مـی رسـد یعنی وصـال کـوثــرم             شـوق پــروازم رسـیـده در سـرم
       عـاشق و مشتـاق دیـدار آمــدم                تـا بــبــیـنــــم روی مـــاه انـــــورم

       من کنـون آماده ام ای تیـغ کیـن              خیز و وصلم کن به رب العالمیـن
       حیدرم سردار دین مصطفــی(ص)           لا مجیـب و لا محـامـی لا معـیـن

       ملک هستی در فغـان و واهمـه              جـملـه افــلاکـیـــان در هـمـهـمـه
       تا که مـولایـم امیـرالمـومنیـن(ع)             در جنان ملحق شود بر فاطمه(س)

       شیعانت یا علی(ع) در اضطـراب            دیده ها چون چشمه های در ناب
       نـغمـه پـردازد مـرادی زیـن عــزا            تا که شایـد خفته برخیزد ز خـواب


تاریخ : یکشنبه 1391/05/22 | 16:06 | نویسنده : حامد مرادی | نظرات