تبلیغات
نوای اهل بیت - دانلود واحد نوای شمس و قمر

برای دانلود فایل mp3 واحد "نوای شمس و قمر" با نوای افشین شیراوژن بروی یکی از لینک های زیر کلیک نمایید.واحد: نوای شمس و قمر
شعر: علی طرفی
آهنگ: افشین شیراوژن
تاریخ: 29/4/1390

                         خبر آمد وقت سحر، رخت عـزا دل کرده به بر          چه خوشا وقت سحرو طعم خوش و شیرین سفر

 

                         به نوا شد شمس و قمر،کرده چو مولا عزم سفر         زده بر دامـان علـی(ع) ، دسـت تمنا حلقه ی در

 

                         تـن و روحـش غرقِ نـوا، تا که سـر آمد قصه ما         نشـناسـد او سر و پا، طایـرِ جـانش گشـته رهـا

 

                         به رواق چشمِ تَـرَش، حـلقه زده خـونِ جگرش            چو هوای وصل نبی(ص) بـعد فـراقی کرده سرش

 

                         بوی عزای شاهِ سخن،موسمِ داغ و شـورو محن          به مشامم می رسد و،میکشدم تا سوگِ حسن

 

                         چو فـروغِ چشمِ زمان، می گـذرد از چشمِ جهان          بنوازد غـم همه شـب، داغِ فراقش زخمه ی جان

 

                         بـه سـرایِ رحـمتِ حق، لطفِ قدومش گاهِ فلق             بـه دلـش لبـخندِ شـعف، زیرِ لبـش یس و علق

 

                         نظری افـکنده به آن، خصـمِ بهار و سـروِ چمان          کـه ایـا روبـاهِ لعیـن، خـیز و بیـاور تـیـغِ نـیغ نهان

 

                         به صلا سر کرده اذان، بر دل و جانِ کون و مکان      کـه مرا آخر نفسیست، گـاهِ  وداعـم گشته عیان

 

                         رو بـه تـجلی گـاهِ خـدا، بـسـمِ الـه از راه وفـا              بـه لبش آیـات خـدا، خانه ی شیـطان کرده فنا

 

                         بنمودش عـزمِ سجـود، شـاهِ ولایـت سرِ وجـود          همه عالم سربه رهش،داده چو مولا سجده نمود

 

                         غمِ دلها گشته فزون، فرقِ علی فواره ی خون            شـده اینک شیرِ خدا، غرقه ی در دریـای جنون

 

                         همه عالـم گشته خـراب، بهر عزای فخـرِ تراب          که دگردرارض و سما،عدلِ علی شدهمچو سراب

 

                         یلِ خـوبـان شاهِ عرب، پـور و نیـای علم و ادب        ز غمش آتش به جهـان، زد به نـوای شور و طرب

 

                         نوحه سرا طرفیِ حزین،شد به دلی پردردو غمین       به سر و بر سینه زنان، بهر علی(ع) سردارِ امین

تاریخ : پنجشنبه 1391/01/31 | 22:16 | نویسنده : حامد مرادی | نظرات