تبلیغات
نوای اهل بیت - دانلود مراسم رمضان 1437
آبادان/ رمضان 1437
هیأت عزاداران جوانان بنی هاشم(ع)
با نوای علی شیراوژن(شب نوزدهم) و افشین شیراوژن(شبهای بیستم-بیست و یکم)

واحد "زد چو ابن ملجم"
(شب نوزدهم-علی شیراوژن)
واحد "در دم آخر علی مرتضی(ع)"
(شب بیستم-افشین شیراوژن)

واحد "ببار از دیده تر خون"
(شب بیست و یکم-افشین شیراوژن)


تاریخ : پنجشنبه 1395/04/10 | 14:05 | نویسنده : احسان سیاح | نظرات